Close
Image Alt

Pazarlama İletişimi

İçimizdeki özgür düşünceyi ve yaratıcı aklı aldığımız eğitimle, gördüklerimiz ve öğrendiklerimizle süzüp iş üretirken gerçek dünya ile de yüzleşiyoruz. Yorumlanabilir, eleştirilebilir her iş gibi ürettiğimiz her şeyin; ya son karar vericinin elinin üzerinde yükselişini yada parmakları arasında ufalanışını izliyoruz. Çoğu zaman; temiz, net,

Pazarlama iletişimi stratejisi, markanın hedefleri doğrultusunda geliştirdiği pazarlama stratejilerinin iletişimlerine yönelik planlama sürecidir. Bu hedeflere yönelik her türlü iletişim çalışmasını pazarlama iletişimi çatısı altında değerlendirebiliriz. Pazarlama stratejileri genellikle satış arttırmak, bir fikrin kabul görme oranını arttırmak, markanın bir sorununa çözüm bulmaya