Close
Close Menu
Image Alt

Sosyal Medya Kullanım Amaçlarında Kadın Erkek Farkı

Kullanımı gün geçtikçe artan “sosyal medya” birçok amaca hizmet etmektedir. Sosyal medya kullanımları bireysel olduğu kadar kurumsal alanlarda da oldukça yaygınlaşmaktadır. Bireysel kullanımlarda yaş, cinsiyet, kültürel ve sosyal altyapı vs. gibi faktörlerle kullanım amacı değişmekle birlikte biz bugünkü yazımızda kadın ve erkek olarak sosyal medyanın kullanım amaçlarının nasıl farklılaştığına değinmek istedik.

Kadın ve Erkek Kullanıcıların Asli Kullanım Amaçları

Yapılan bir araştırmanın sonuçları kadın ve erkek davranışlarındaki yapısal farklılığın sosyal medya davranışlarına da yansıdığını açıkça göstermektedir.

Bu anlamda belirleyici farklılıklardan birinin erkeklerin sosyal medyayı daha çok iş ve tanışma aracı olarak kullanmasına karşın kadınların daha çok aileleri ve arkadaşlarıyla iletişimlerini sürdürme, blog yazma, fotoğraf depolama amaçlı olarak kullandıklarını göstermektedir.

Araştırma, kadınların diğer yoğun kullanım alanlarının ise eğlence, oyun ve “nasıl yapılır” sorularına cevap bulabildikleri, pratik bilgiler edinmeye yönelik paylaşımlar ve etkileşimler içinde olduklarını ortaya çıkarmaktadır.

Sosyal Medyada Kampanyalar

Sosyal medyada yer alan kampanyalarda ise etkileşimin daha çok erkekler tarafından yapıldığı ve QR kod kullanımlarının erkeklerde daha fazla olduğu görülmektedir.

Marka ve kampanya takiplerinin kadınlar tarafından yüksek oranda yapılıyor oluşuna karşın fırsatları teknolojik olarak değerlendirme ve sonuçlandırma konusunda erkeklerin öne çıktığı yapılan araştırmanın sonucunda karşımıza çıkmaktadır.
Bağlantılı olarak, kadınların sosyal medya ve mobil reklamlar konusunda isteksiz oldukları da görülen bir diğer sonuç.
Ancak sosyal medyada “yardım” içerikli paylaşımların daha çok kadınlar tarafından ilgi gördüğü, erkeklerin bu konuda geri planda kaldığı sonuçlardan bir tanesi.

Sosyal Medyada Eğlence-Flört ve Mobil Cihazlar

Sosyal medyayı karşı cinsle tanışmak ve flört nedeniyle kullanım oranının erkeklerde daha yüksek olduğu, kadınlar açısından ise sanal dünyanın sosyal ilişkilerinin devamı amacıyla kullanıldığı bir diğer sonuç olup; mobil cihazlarda ise her alanda kullanım oranında şaşırtıcı şekilde kadınların oranının daha yüksek olduğu görülmektedir.
Araştırmanın sonuçları detaylarıyla birlikte aşağıda görülebilir.

Kaynaklar;
https://sosyalmedya.co/kadin-erkek-sosyal-medya/
https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/716630

Yazar

Melike Üstündaş

Brand Manager